top of page
  • Writer's pictureYogi Travel VN

Làm thế nào để trở thành huấn luyện viên Yoga ?

Yoga thực ra vẫn là một môn học mang tính truyền miệng, từ người thầy (guru) sang học trò. Vì thế để trở thành HLV Yoga bạn phải tham dự một khóa đào tạo từ một người thầy, hoặc từ một trường nào đó. Một trường dạy yoga có thể có nhiều giáo viên (nếu đó là trường lớn) hoặc chỉ có 1 giáo viên cũng được đứng ra giảng dạy và cấp bằng.


Đây là hình ảnh lúc tốt nghiệp khóa học 200h HLV Yoga của mình ở Bali

Đây là hình ảnh lúc tốt nghiệp khóa học 200h HLV Yoga của mình ở Bali


Bằng HLV Yoga Alliance là gì?

Tổ chức phi chính phủ Yoga Alliance thành lập với mục đích là quản lý và định hướng chương trình giảng dạy cho các HLV Yoga, thực ra họ chỉ mang tính định hướng, không có kiểm tra, nên chất lượng đào tạo thế nào vẫn tùy thuộc vào từng trường, từng trung tâm khác nhau, và đặc biệt là vào trình độ, khả năng và style của người giáo viên sẽ dạy bạn. Theo kinh nghiệm của mình thì bạn nên hỏi những người đã học trước, hoặc là tới tập thử, học thử một vài lớp nói chuyện với người giáo viên để hiểu thêm về cách dạy và trường phái dạy của trường/của người hướng dẫn như thế nào trước khi quyết định. Vì học phí của một khóa đào tạo HLV Yoga không hề rẻ.Yoga Alliance đề ra khung hướng dẫn chung cho giáo trình đao tạo Huấn Luyện Viên Yoga, vì thế những người nào tốt nghiệp các trường đào tạo theo khung chuẩn này, đều được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa 200h, 300h đào tạo HLV yoga với Logo của Yoga Alliance ở trên đó, và được gọi là HLV Yoga Alliance.

Sau khi tốt nghiệp và có chứng chỉ này, bạn lên đăng ký làm thành viên trên website của Yoga Alliance, đóng phí hằng năm là 100 usd. Sau khi đăng ký và được trường/người giáo viên đào tạo của bạn xác nhận, hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị trên website của Yoga Alliance, và bạn được gọi là Registered Yoga Teacher/Instructor (200h hoặc 300h)


Một buổi tập hát Kirtan trong khóa học 200h HLV Yoga của mình ở Bali

Một buổi tập hát Kirtan trong khóa học 200h HLV Yoga của mình ở Bali

Bằng Huấn Luyện Viên 200h là gì?


Bằng HLV 200h được cấp cho các học viên hoàn thành khóa đào tạo với 200h học, theo khung chương trình do Yoga Alliance đề ra. Trong 200h học này, bạn được học rất nhiều thứ: như là giải phẩu học, asana (động tác yoga), Ayuveda, thiền, triết học yoga...Toàn bộ được gói gọn trong 200 giờ học và thực hành.