top of page
  • Writer's pictureYogi Travel VN

Liên kết Hơi Thở và Chuyển Động trong Yoga | Yogi Travel.

⭐ Bài tập yoga này giúp bạn tăng sự tập trung vào hơi thở của mình.

Giúp bạn học cách lắng nghe và liên kết từng hơi thở vào từng chuyển động của cơ thể mình.

Với yoga, hơi thở sâu và dài sẽ giúp bạn vào động tác sâu hơn, thư gĩan và tĩnh tâm được nhiều hơn, giúp làm mạnh cơ bắp khi chuyển động đồng thời nuôi dưỡng cho tâm trí bạn luôn bình yên.

----

Theo dõi thêm các video, hình ảnh và bài viết của Yogi Travel VN

✅ Blog: https://www.yogitravelvn.com/

✅ Instagram: https://www.instagram.com/yogitravelvn/

✅ Facebook: https://www.facebook.com/Yogitravelvn/

31 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page